Sundhed

Sundhed og ergonomi


Ved at planlægge og udføre arbejdet rigtigt kan man minimere risikoen for bl.a. rygskader og andre skader på muskler og knogler. Det bidrager til mindre sygefravær og de personlige konsekvenser ved at have muskel- og skeletbesvær reduceres.


Planlægning handler især om tre forhold:

Arbejdsstedet skal indrettes, så det passer til den enkelte medarbejder.

Maskiner og arbejdsredskaber skal passe til både arbejdet og den person, der skal udføre arbejdet.

Anvendelse af ergonomisk udformede redskaber, værktøj og tekniske hjælpemidler.


Desuden giver træning af muskler og led en stor forebyggende effekt for at undgå nedslidning og ulykker.

Amilkon rådgiver om ergonomi i byggeri, kontorer og produktionsvirksomheder.

Vi samarbejder med fysioterapeut Catrine Kæmpe, som er indehaver af ForandringsFryd.


Catrine har 21 års erfaring med rådgivning om ergonomi og arbejdsmiljø indenfor bl.a.:

  • Bistand ved påbud fra Arbejdstilsynet om ergonomiske forhold
  • Arbejdspladsindretning
  • Tunge løft, træk og skub
  • Personforflytning
  • Ensidigt gentaget arbejde
  • Belastningsgener / sygefravær
  • Motion og sundhedsfremme
  • Undervisning / workshops