Byggeri

Sikkerhed og sundhed i byggeriet


På byggepladser sker der stadig mange arbejdsulykker og Arbejdstilsynet giver mange påbud.


Husk, at du som bygherre er forpligtiget til at udpege en uddannet arbejdsmiljøkoordinator, når du har et bygge- eller anlægsprojekt, hvor der vil være mindst 2 arbejdsgivere (entreprenører) og mere end 10 personer på byggepladsen samtidigt.


Det kan være én koordinator i projekteringsfasen og én anden i udførelsesfasen.


Søren er uddannet arbejdsmiljøkoordinator

og kan hjælpe med de krav, som skal opfyldes både i projekterings- og udførelsesfasen, bl.a.:


 • I projekteringsfasen skal man forebygge, at der opstår farlige arbejdsmiljøforhold i udførelsesfasen og sikre forhold i brugsfasen. Restrisici skal beskrives i en journal.
 • Pladsen skal anmeldes til Arbejdstilsynet (hvis projektet løber over 30 arbejdsdage og mindst 20 ansatte samtidigt eller hvis arbejdsmængden overstiger 500 mandedage).
 • Der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) - også for mindre byggepladser med særligt farligt arbejde.
 • Det skal aftales, hvem der er ansvarlig for gode arbejdsmiljøforhold i fællesområder og i arbejdsområder.
 • Der skal afholdes et opstarts-introduktionsmøde.
 • Alle som skal arbejde på pladsen skal have en introduktion om sikkerhed og sundhed før de starter.
 • Der skal afholdes et sikkerhedsmøde hver 14. dag.
 • Der skal udføres runderinger på pladsen.
 • Når der udføres såkaldt særligt farligt arbejde, skal dette beskrives og de nødvendige tiltag skal udføres.
 • Hvis udenlandske virksomheder skal arbejde på pladsen, skal de registreres i RUT-registeret.
 • Udenlandske medarbejdere skal have anerkendt deres certifikater af Arbejdstilsynet.


Amilkon har hjulpet danske og udenlandske virksomheder som arbejdsmiljøkoordinator.


Kontakt Amilkon, hvis du har planer om et bygge- eller anlægsprojekt:

Vi vil gerne hjælpe hele vejen, så der bliver et godt og sikkert arbejdsmiljø og du undgår "kedelige" overraskelser undervejs.


unsplash