Maskinsikkerhed

Der er sket mange alvorlige ulykker ved maskiner.

Vi hjælper med at risikovurdere og stille krav til leverandørerne, så det ikke sker hos jer.

Maskinsikkerhed

 

Indehaveren af Amilkon har gennem mange år rådgivet virksomheder i, hvordan de kan stille krav ved indkøb, så der opnås den nødvendige sikkerhed og dokumentation i sidste ende. Desuden har Amilkon foretaget risikovurderinger og givet konkrete løsningsforslag til sikkerhed på eksisterende og nye maskiner og produktionsanlæg.


Hvad enten virksomheden anvender en selvstændig maskine eller samler flere maskiner og udstyr til en linje eller en hel ”fabrik”, er det vigtigt at kende regler og grænseflader.


Hovedreglen er, at maskiner/udstyr skal CE-mærkes samlet, når alle følgende tre forhold er opfyldt:

   • maskiner/udstyr er fælles forbundne og

   • de udfører en fælles funktion og

   • de styres af et fælles styresystem

Et typisk forløb


Amilkon kan udføre risikovurderinger og give forslag til løsninger, der lever op til relevante standarder og direktiver.


Et typisk forløb er, at Amilkon i første omgang bistår med at opstille krav i udbudsmaterialet og tekniske specifikationer før der indgås kontrakter. Virksomheden sikrer selv - evt. via rådgivende ingeniører - at der etableres maskiner og anlæg, der har den ønskede funktion, kvalitet og kapacitet. I forløbet bistår Amilkon med at sikre, at producenter og entreprenører leverer sikre og lovlige anlæg med den dokumentation, der kræves.


Det er sjældent, at blot én entreprenør kan afkræves en fuld CE-mærkning på større, komplekse anlæg. Det er dog yderst gavnligt for virksomheden, at den enkelte entreprenører leverer CE-mærkning på egen leverance i videst muligt omfang.


Amilkon bistår med at udføre risikovurderinger og udarbejde den nødvendige dokumentation for at opnå den lovpligtige CE-mærkning på den enkelte maskine, hele linjen eller hele fabrikken. Det sker typisk via sparring og dialog med virksomhedens teknikere.


Ring på 93 96 52 60 eller send en e-mail til sj@amilkon.dk for at få et uforpligtende tilbud på håndtering af maskinsikkerheden i din virksomhed.

Eksempler på EU-direktiver, der kan inddrages i et projekt:

2006/42/EU Maskindirektivet (MD)

2014/35/EU Lavspændingsdirektivet (LVD)

2014/30/EU EMC-direktivet

2014/34/EU ATEX udstyrsdirektivet (Risici omkring eksplosioner)

2014/68/EU Trykbærende udstyr direktivet (PED)

Til ovenstående hører EU-overensstemmelseserklæringer, der er vigtige juridiske dokumenter.

Hertil Byggevareforordningen (CPR) 305/2011 med tilhørende Ydeevnedeklarationer.