Bæredygtighed


Bæredygtig udvikling

 

Arbejdsmiljø og bæredygtighed går ofte hånd i hånd.

I Amilkon oplever vi derfor ofte en efterspørgsel efter hjælp til bæredygtige valg både når der skal
købes ind og produceres.

 

Amilkon hjælper også gerne din virksomhed med at dokumentere, overholde og opsætte mål for bæredygtighed og CSR. Det kan fx være for at overholde lovgivningsmæssige krav, krav fra samarbejdspartnere, eller fordi virksomheden selv ønsker en grønnere profil.

 

Vi kan fx. hjælpe med

 - beskrivelse af jeres hidtidige indsatser for den grønne omstilling 

 - klimahandlingsplaner

 - forslag til energibesparelser og vedvarende energi

 - udarbejdelse af CO2-regnskab

 - substitution af farlige stoffer og materialer

 - affaldshåndtering

 - cirkulær økonomi

 - opstille krav til leverandører

 

Virksomheden får dermed et grønnere image og vil være på forkant med udviklingen og de
stigende krav til den grønne omstilling. 

 

FN's verdensmål - også kaldet verdens vigtigste plan


De 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er en plan og ambition for hele verdens udvikling frem til 2030. Det er ikke kun regeringerne, der ligger pres på virksomhederne for at få gennemført den grønne omstilling - det gør forbrugerne også!


Virksomheder, der i tide tager arbejdet med FN's Verdensmål til sig spås en stor konkurrencefordel. Tiltag som vedvarende energi, økologiske produkter og sundhedsfremme kan i første omgang virke som store investeringer, men kan vise sig at være givet godt ud - både for virksomhedens fremtidige økonomi og for miljøet.


Amilkon kan hjælpe jer med at få overblik over verdensmålene og sammen kan vi finde de delmål, hvor I med jeres virksomhed kan bidrage mest til en bæredygtig fremtid.

Det vil ofte være en fordel at tage medarbejderne med i arbejdet, da de sidder inde med mange gode forslag til bl.a. energibesparelser og produktudvikling. Gennem workshops og interviews kan vi hjælpe de gode ideer på vej, hvilket også vil skabe medejerskab.


Vi kan også hjælpe med dokumentation og formidling af jeres indsats både internt og eksternt.


Send en mail til sj@amilkon.dk eller ring til 93 96 52 60, for at få en uforpligtende snak eller et møde om, hvordan vi kan hjælpe jer med den grønne omstilling.

Amilkons egen bæredygtige udvikling


Længe inden verdensmålene blev vedtaget i 2015 har vi arbejdet for en bæredygtig udvikling.

Med sund fornuft og omtanke har vi gradvist lagt vores liv om, for at gøre vores aftryk på kloden så neutralt som muligt.

Undervejs har vi lært meget nyt og har hele tiden haft det for øje, at det skal være sjovt at leve!


Her skal blot nævnes nogle af vores tiltag:

  • I huset, hvorfra vi driver virksomhed, har vi sparet meget energi ved at efterisolere, udskifte til vinduer med 3-lags energiruder, LED-pærer mm.
  • I 2012 fik vi installeret solceller, som årligt producerer ca. samme mængde el, som vi forbruger.
  • Vi kører i elbil og energiøkonomiske benzinbiler.

  • I haven har vi plantet frugttræer og anlagt urtehave, så vi er delvist selvforsynende med økologisk frugt og grøntsager.

  • Vi har begrænset madspil og skåret ned på rødt kød.
  • Løbende kommer vi længere væk fra "køb og smid væk kulturen" ved selv at genbruge eller sende vores brugte ting til genbrug.


Disse tiltag er i overenstemmelse med nogle af delmålene i Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Med Verdensmål 12 har vi - ligesom mange andre virksomheder og private husstande - fået bedre mulighed for at italesætte, at vi gør en forskel til gavn for miljøet. Samtidig giver det inspiration til nye mål.  


Den grundlæggende ide med Amilkon er at hjælpe virksomheder med at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, så ulykker, nedslidning og sygdomme forebygges. Et godt arbejdsmiljø er med til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, samt skabe større produktivitet.  

Disse elementer indgår i nogle af delmålene i Verdensmål 3 om sundhed og trivsel og Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst.

Derfor passer Amilkons idegrundlag ind i Verdensmål 3 og 8.


Amilkon vil fortsat understøtte verdensmål 3, 8 og 12!