Velkommen

Amilkon er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og har specialiseret sig i maskinsikkerhed, kemi, indeklima, ventilation, støj og akustik. Vi udfører målinger og hjælper jer med  APV, risikovurderinger, arbejdsmiljøkoordinering på byggepladser, løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, ledelsessystemer og grøn omstilling.

I får konkrete løsningsforslag.

Amilkon har udført opgaver for:

Kunder 1
Kunder2
Kunder 3
Kunder 4
Kunder 5
Kunder 6
Kunder 7
Kunder 8
Kunder 9
Kunder10

Alment Arbejdsmiljø

APV tilrettet din virksomhed, forslag til handlingsplan, deltagelse i møder, løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, ekstern sikkerhedsleder.

Sunde medarbejdere
Rådgivning om gode arbejdsstillinger, løft, træk og skub, samt tekniske hjælpemidler. Instruktion i fysiske øvelser og sunde tiltag.
 

Akustik og støj

Måling og vurdering af støj,

akustik og vibrationer.

Konkrete forslag til lyddæmpning og opstilling af krav til leverandører.

Byggeri

Plan for sikkerhed og sundhed på byggepladser. Arbejdsmiljøkoordinator for Bygge og Anlæg. Runderinger og deltagelse i byggemøder.

 

Kemi og indeklima

Kemisk risikovurdering. Substitution af kemiske produkter. ATEX. Måling af lys og luftkvalitet. Vurdering og forslag til ventilation i industrien, kontorer mm. 

Ledelsessystemer

Audit og opbygning af ledelsessystemer efter ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 eller andre standarder.

Maskinsikkerhed

Risikovurdering og CE-mærkning af maskiner og produktionsanlæg.

Rådgivning om arbejdsmiljø ved automatisering og krav til nye anlæg.

Bæredygtig fremtid

 Bæredygtig strategi, ESG, CSRD,
Due Diligence, FN's Verdensmål.

Workshops, beskrivelse af indsatser, CO2-regnskab, energibesparelser.  

unsplash