Velkommen

Amilkon hjælper dig med at forbedre arbejdsmiljøet og skabe værdi ved den grønne omstilling.

Du vil få konkrete løsningsforslag!

 

Amilkon er autoriseret arbejdmiljørådgiver og har specialiseret sig i maskinsikkerhed, kemi, indeklima, ventilation, støj og akustik i arbejdsmiljøet. Vi hjælper jer også gerne med andre arbejdsmiljøopgaver som APV, risikovurderinger, ergonomi, trivsel, undervisning af AMO og løsning af påbud fra Arbejdstilsynet. 


Vi arbejder for at understøtte FN's Verdensmål og hjælper jer gerne med at opstille jeres egne mål og beskrive jeres indsatser for en bæredygtig fremtid.

Alment Arbejdsmiljø

APV tilrettet din virksomhed, forslag til handlingsplan, deltagelse i møder, løsning af påbud fra Arbejdstilsynet, ekstern sikkerhedsleder, plan for sikkerhed og sundhed på byggepladser.

Ergonomi og sundhed

 

Rådgivning om gode arbejdsstillinger, løft, træk og skub, samt tekniske hjælpemidler. Instruktion i fysiske øvelser og sunde tiltag på arbejdspladsen. 

Maskinsikkerhed

Risikovurdering og CE-mærkning af maskiner og produktionsanlæg.

Rådgivning om arbejdsmiljø ved automatisering og krav til nye anlæg.

Psykosocialt område

 

Skab trivsel og arbejdsglæde!

Få hjælp til at forebygge og håndtere stress, konflikter, mobning, seksuel chikane mm.

 

Kemi og indeklima

Kemisk risikovurdering. Substitution af kemiske produkter. ATEX. Måling af lys og luftkvalitet. Vurdering og forslag til ventilation i industrien, kontorer mm. 

Ledelsessystemer

 

Audit og opbygning af ledelsessystemer efter ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 eller andre standarder.

Amilkon har udført opgaver for:

Akustik og støj

Måling og vurdering af arbejdsmiljøstøj, akustik og vibrationer.

Konkrete forslag til lyddæmpning og opstilling af krav til leverandører.

Bæredygtig fremtid

 

Lad os sammen opstille mål for din virksomheds grønne omstilling og arbejde med FN's Verdensmål.

Vi afholder workshops, beskriver jeres indsatser, giver forslag til energi-besparelser, CO2-regnskab mm.