Arbejdsmiljø

Alment arbejdsmiljø

 

De fleste virksomheder ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø, men det kan være en stor udfordring at følge udviklingen på alle områder.

 

Amilkon har stor erfaring med at hjælpe mange forskellige typer virksomheder med deres arbejdsmiljøindsats. Vi vil også gerne hjælpe jer og kan fx tilbyde assistance til:

 

Løsning af påbud fra Arbejdstilsynet

Amilkon er autoriseret til at løse arbejdsmiljøpåbud indenfor områderne fysisk, kemisk, ergonomisk og biologisk arbejdsmiljø. Vi hjælper jer med at få løst påbuddet og når påbuddet er løst, skriver vi en redegørelse, som kan fremvises til Arbejdstilsynet. Samtidig hjælper vi jer med at forebygge, at lignende situationer opstår i fremtiden.

 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Minimum hvert tredje år skal der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), hvor medarbejderne skal høres om deres arbejdsmiljø. De fleste virksomheder anvender et spørgeskema. For at få det bedste udbytte af et spørgeskema, skal spørgsmålene være tilrettet netop jeres virksomhed, og medarbejderne skal have mulighed for at uddybe deres svar og komme med gode ideer til forbedring af arbejdsmiljøet. Alternativt kan medarbejderne besvare spørgsmålene mundtligt ved interviews eller rundbordssamtaler. På baggrund af besvarelserne skal der udarbejdes en handlingsplan, hvor det beskrives, hvordan arbejdsmiljøproblemerne prioriteres og løses.

Amilkon hjælper gerne med udarbejdelse af spørgeskemaer, interviews, fremlæggelse af resultater og udarbejdelse af handlingsplan.

 

Arbejdsmiljøtjek/rundering

Vi tilbyder at udføre en rundering på jeres arbejdsplads, for at finde forhold, som ikke overholder lovgivningen eller som kan give anledning til ulykker, dårlige arbejdsstillinger, indeklimaproblemer, støj mm. Vi kommer med forslag til, hvordan problemerne kan løses og beskriver dette i et notat. Fordelen for jer er, at vi kan opdage problematiske forhold og sammen rette op på dem. Det sikrer både jeres medarbejdere og en bedre vurdering ved besøg af Arbejdstilsynet eller kunder, der ønsker at auditere jeres arbejdsmiljø.

 

Ekstern sikkerhedsleder eller EHS-medarbejder

I kan få tilknyttet en rådgiver fra Amilkon som ekstern sikkerhedsleder eller EHS-medarbejder.

Vi kan efter aftale udføre mange forskellige opgaver indenfor arbejdsmiljø. Fx


  • Beskrive, hvad nye regler betyder for jeres virksomhed,
  • deltage i interne møder, fx den lovpligtige årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor vi kan udarbejde dagsorden, referat mm.,
  • deltage i eksterne møder med myndigheder, kunder og leverandører, hvis det omhandler arbejdsmiljø,
  • udføre diverse målinger indenfor støj, vibrationer, indeklima, lys, kemiske stoffer og skimmelsvampe,
  • opstille krav til leverandører af maskiner, ventilationsanlæg, stoffer og materialer mm,
  • udarbejde brugsanvisninger på maskiner og kemiske produkter,
  • udføre det lovpligtige eftersyn af elektrisk håndværktøj, stiger og pallereoler,
  • udarbejde kampagner for sundhedsfremmende tiltag
  • og undervise i arbejdsmiljø.

Send en mail til sj@amilkon.dk eller ring 93 96 52 60, så vi kan få en snak om, hvad vi kan gøre for jer.