Privatlivspolitik

Amilkons Privatlivspolitik

 

Dataansvar

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

Kontaktoplysninger

Amilkon er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Amilkon ApS

Hollufgårdsvej 12 A

5260 Odense S

Telefon 93965260

Mail: info@amilkon.dk

Website: www.amilkon.dk

 

Behandling af persondata

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Vi anvender data om dig for primært at opfylde de aftaler, du indgår med os og sekundært for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

 

De data, vi anvender, omfatter eksempelvis:

• Personlige oplysninger: Oplysninger du selv informerer os om - skriftligt eller mundtligt - i forbindelse med vores telefonsamtaler, mails, rådgivning, fakturering mm., samt oplysninger, som er offentligt tilgængeligt via internettet. Oplysningerne omfatter fx navn, e-mail, telefonnummer.

• Oplysninger om brug af hjemmesiden: Oplysninger om, hvilke sider du besøger på hjemmesiden, opsamles i logfiler sammen med din IP-adresse. Oplysningerne bruges til at forbedre oplevelsen af sitet amilkon.dk og til statistik.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

I forbindelse med interviews, APV, spørgeskemaundersøgelser mm. afgiver nogle medarbejdere hos vore kunder (virksomheder) nogle gange personfølsomme oplysninger, som anvendes i forbindelse med vores rådgivningsydelser. Det forudsættes, at den enkelte virksomhed har fået accept af medarbejderne til, at Amilkon kan indsamle og behandle disse personfølsomme oplysninger i forbindelse med rådgivning i den pågældende virksomhed.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter som udgangspunkt dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Nogle følsomme persondata - herunder sundhedsdata - opbevares efter dansk lovgivning i mindst 5 år for psykologjournaler og øvrige persondata opbevares efter dansk sundhedslovgivning i mindst 10 år.

Arbejdstilsynet stiller krav om, at visse persondata opbevares i op til 40 år efter en endt ansættelse. Har persondata en sådan karakter, at det kan komme klienten til gavn på et senere tidspunkt, f.eks. i forbindelse med en arbejdsskadessag opbevares data ligeledes.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, lovet anonymitet, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne herunder til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

 

Amilkons cookiespolitik

Når du besøger vores website amilkon.dk indsamles der oplysninger om den enhed, du har brugt til at logge på vores website. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering) og undlade videre brug af websitet.

Amilkon.dk anvender ”cookies”, der er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. De cookies, som websitet amilkon.dk anvender er anonyme, hvilket betyder at der ikke gemmes personoplysninger. De kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 

Udgiver

amilkon.dk ejes og publiceres af:

 

Amilkon ApS

Hollufgårdsvej 12A

5260 Odense S

Tlf.: 93965260

Mail: info@amilkon.dk