Nyheder

24.05.2019 Artikel i Automatik & Proces. Af John Nyberg


Verdensmål og arbejdsmiljø kan gå hånd i hånd


Siden opstarten af ingeniørfirmaet Amilkon ApS i Odense, for to et halvt år siden, har virksomheden rådgivet om arbejdsmiljøet. Som en naturlig forlængelse af at hjælpe virksomhederne med at udfase farlige kemikalier og sikre maskiner, støtter Amilkon dem nu også i at arbejde med FN’s Verdensmål.


Pumpeproducenten Lykkegaard A/S er en af de virksomheder, der nyder godt af Amilkons rådgivning. I 12 år har stifteren af Amilkon, maskiningeniør Søren Jensen, nemlig været deres faste rådgiver og eksterne sikkerhedsleder. For selv om Amilkon kun er godt to år gammelt har Søren 18 års erfaring med rådgivning om arbejdsmiljø. Ligeledes har Else Marie Kristiansen fra Amilkon hjulpet Lykkegaard med deres kemiske arbejdsmiljø. Else Marie har en baggrund som kemiingeniør og klimakoordinator, hvor hun bl.a. har udarbejdet klimahandlingsplaner og CO2-regnskab.


Karsten Lykkegaard, der er direktør og fjerde generation i det familieejede Lykkegaard, har i mange år arbejdet for at gøre deres produktion og produkter miljøvenlige, men manglede sparring til at få beskrevet indsatsen og sat nye mål. Så kontaktede han Amilkon, og det blev begyndelsen på et frugtbart samarbejde om at få indarbejdet FN’s Verdensmål i arbejdsgange og strategi:


"Vi har haft stor gavn af Amilkons rådgivning og sparring. De er ligesom os, passionerede og specialister i deres fag, og samtidigt gode til at sætte sig i vores sted og forstå hvem vi er, og hvilke behov vi har," siger Karsten Lykkegaard.


Femte generation, Louise Lykkegaard, er virksomhedens Brand Manager, og tovholder på opgaven. Det er en opgave, der passer godt til hendes passion for bæredygtighed og tidligere arbejde med formidling af bl.a. genbrug og økologi:


"Grundværdierne i vores snart 150 år gamle virksomhed handler om grundighed, ansvarlighed og fællesskab. Vi tænker langsigtet og påtager os ansvaret om at forbruge så få af klodens ressourcer som muligt og sørge for at vores aftryk på kloden er så neutralt som muligt. Vi vil gerne gøre endnu mere end vi allerede gør, og derfor har vi allieret os med Amilkon, for at få sparring til hvilke mål og indsatser vi skal arbejde med i fremtiden," siger Louise Lykkegaard.


Sammen er firmaerne nået frem til, at Lykkegaard skal starte med at fokusere på Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, og Verdensmål 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst, fordi det er der, hvor de internt kan gøre den største forskel:


"Deres energieffektive og langtidsholdbare pumper gør også en stor forskel for resten af verden, blandt andet ved at sikre byer og landområder mod vand pga. klimaændringerne," fortæller Else Marie Kristiansen, og fortsætter:


"Jeg har beskrevet, hvordan de allerede arbejder med for eksempel energibesparelser og affaldssortering. Vi er nu i gang med at undersøge mulighederne for vedvarende energi og sætte konkrete mål. Derefter skal fremskridtene måles og dokumenteres. Det er en spændende opgave, og jeg er overbevist om, at mange andre virksomheder også vil tage arbejdet med FN’s Verdensmål til sig, så vi i fællesskab kan skabe en bæredygtig fremtid".

Her er Else Marie Kristiansen fra Amilkon og Louise Lykkegaard fra Lykkegaard i gang med at arbejde med FN's Verdensmål.