Nyheder


Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning


Private virksomheder (max 100 ansatte) og offentlige arbejdspladser (max 50 ansatte) 

kan søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler,

som forebygger arbejdsulykker, fysisk eller psykisk nedslidning.


Som autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan vi hjælpe jer med indsatser der forebygger:

  • Fysisk nedslidning
  • Arbejdsulykker
  • Høreskadende støj
  • Kemiske påvirkninger


Projekterne skal række ud over lovgivningens krav, for at der kan gives støtte. 
Vi kan naturligvis også hjælpe med at opfylde lovgivningens krav inden der søges om støtte 

til et forebyggende projekt.


Vi hjælper jer hele vejen igennem projektet fra ansøgning over selve rådgivningen til I har modtaget støtten.


Se projektforløbet her: