Ergonomi

Ergonomi


Ved at planlægge og udføre arbejdet rigtigt kan man minimere risikoen for bl.a. rygskader og andre skader på muskler og knogler. Det bidrager til mindre sygefravær og de personlige konsekvenser ved at have muskel- og skeletbesvær reduceres.


Planlægning handler især om tre forhold:

Arbejdsstedet skal indrettes, så det passer til den enkelte medarbejder.

Maskiner og arbejdsredskaber skal passe til både arbejdet og den person, der skal udføre arbejdet.

Anvendelse af ergonomisk udformede redskaber, værktøj og tekniske hjælpemidler.

Amilkon rådgiver om ergonomi i byggeri, kontorer og produktionsvirksomheder.

Vi samarbejder med fysioterapeut Catrine Kæmpe, som er indehaver af ForandringsFryd.


Catrine har 21 års erfaring med rådgivning om ergonomi og arbejdsmiljø indenfor bl.a.:

Bistand ved påbud fra Arbejdstilsynet om ergonomiske forhold

Arbejdspladsindretning

Tunge løft

Personforflytning

Ensidigt gentaget arbejde

Belastningsgener / sygefravær

Motion og sundhedsfremme

Undervisning / workshops


Læs mere om Catrine Kæmpe og ForandringsFryd her