Kemi, indeklima


Vi vurderer indeklimaet og de kemiske stoffer i skoler, kontorer og industrivirksomheder

Kemi, indeklima og ventilation

 

Kemiske stoffer og materialer anvendes i de fleste virksomheder. Enten direkte i produktionen i form af fx maling, lim, svejsegasser, i undervisning eller ved rengøring. For at sikre, at medarbejderne påvirkes mindst muligt af kemiske produkter, er det et lovkrav, at der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) og kemisk APV for farlige stoffer og materialer.

 

Amilkon hjælper gerne med at vurdere de kemiske stoffer på din virksomhed, samt udarbejde APB og kemisk APV.

Virksomhedens vigtigste ressourcer er medarbejderne!


 

Medarbejderne kan kun præstere deres bedste og trives, når rammerne for arbejdet er på plads. Heri indgår, at indeklimaet er behageligt at opholde sig i.

 

Uanset om arbejdet foregår i et kontor, indenfor industrien, i en uddannelsesinstitution, i et laboratorium eller et helt andet sted, må det undgås at medarbejderne udsættes for negative påvirkninger gennem indeklimaet.

 

Et behov for at kortlægge forholdene kan f.eks. opstå, hvis medarbejderne via APV’en angiver, at de oplever indeklimagener i bestemte arbejdsområder, ved bestemte arbejdsprocesser eller på bestemte årstider. Det kan også forekomme, at sygefraværet er relativt højt og dermed indikerer et behov for at finde årsager og løsninger.

 

Amilkon har stor erfaring med at kortlægge, vurdere og finde løsninger til gavn for medarbejdere og dermed også virksomheden og give et tilbud på uvildig rådgivning, der er målrettet virksomhedens behov.

 

Det kan umiddelbart være svært at afgøre om indeklimaet i virksomheden lever op til regler og anbefalinger. Her kan Amilkon hjælpe ved at kortlægge forholdene og vurdere op mod regler og anbefalinger fra Arbejdstilsynet, Statens Byggeforsknings-institut (SBI), indeklimastandarder mm.

 

Via et opstartsmøde med Amilkon, kan behovet for kortlægning afklares i samarbejde med ledelse, arbejdsmiljøorganisation (AMO) og evt. medarbejderrepræsentanter.

 

Herunder nævnes en række af de værktøjer, der kan tages i brug i forbindelse med kortlægningen:

  • Opmålinger af temperatur, luftfugtighed, lufthastighed, luftens indhold af kuldioxid mm.
  • Udføre røgforsøg, der kan vise luftens bevægelser i lokalet
  • Udføre arbejdshygiejniske målinger, såfremt der forekommer særlige forureningskilder
  • Gennemføre spørgeskemaundersøgelse
  • Opmåling af luftmængder på rumventilation og procesventilation
  • Foretage en vurdering af ventilationsanlæg ud fra den tekniske dokumentation, observationer og målinger
  • Vurdere arbejdsprocesser
  • Observere interne og eksterne faktorer, der påvirker indeklimaet
  • Dialog med AMO, medarbejdere, interne teknikere, eksterne entreprenører og ledelsen
  • Udarbejde dokumenter til myndigheder og føre dialog med disse, såfremt dette aftales med virksomheden.

 

Resultatet af kortlægningen samles i et notat, der fremsendes pr. mail inkl. overordnede løsningsforslag.

Notatet gennemgås på et møde med virksomheden, hvor evt. behov for at forbedre forholdene teknisk eller administrativt drøftes nærmere.

 

Hvis det ønskes, kan Amilkon herefter rådgive i det videre forløb.

 

Såfremt, der viser sig et behov for at inddrage entreprenører, kan Amilkon opstille kravspecifikationer, der svarer til virksomhedens behov og muligheder samt reglerne på området. Amilkon kan vurdere de indkomne tilbud og evt. foretage vurdering af udførte løsninger og den tilhørende dokumentation. Dermed kan virksomheden opnå en optimal løsning på den korte og længere bane mht. investering, vedligeholdelses- og driftsudgifter.

 

Ring eller send en mail og lad Amilkon give et bud på, hvordan jeres indeklima kan forbedres.

 

Amilkon ApS

Hollufgårdsvej 12 A

5260 Odense S

Telefon: 93 96 52 60

E-mail: info@amilkon.dk

CVR 38 23 12 43

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver